Điểm thưởng dành cho house1984

 1. 10
  Thưởng vào: 3/8/17

  Bài viết được ưu thích

  Bài viết của bạn được like 25 lần, bạn sẽ nhận điểm này.

 2. 5
  Thưởng vào: 30/9/16

  Post bài tích cực

  Post 30 bài bạn sẽ nhận được điểm này

 3. 2
  Thưởng vào: 27/12/15

  Nhiều người thích bạn

  Bạn được nhiều người like

 4. 1
  Thưởng vào: 13/2/15

  Bài đầu tiên

  Post bài đầu tiên bạn sẽ nhận được điểm này.