Loading...

Điểm thưởng dành cho Akon

 1. 15
  Thưởng vào: 30/10/15

  Bài viết đang hot

  Bài viết nhận 100 likes sẽ nhận được điểm này.

 2. 10
  Thưởng vào: 14/2/15

  Bài viết được ưu thích

  Bài viết của bạn được like 25 lần, bạn sẽ nhận điểm này.

 3. 2
  Thưởng vào: 7/2/15

  Nhiều người thích bạn

  Bạn được nhiều người like

 4. 20
  Thưởng vào: 4/2/15

  Xuất sắc

  Post 1000 bài để nhận điểm này nhé.

 5. 10
  Thưởng vào: 4/2/15

  Hãy tiếp tục phát huy

  Bạn cần post 100 bài để nhận điểm thưởng này

 6. 5
  Thưởng vào: 4/2/15

  Post bài tích cực

  Post 30 bài bạn sẽ nhận được điểm này

 7. 1
  Thưởng vào: 4/2/15

  Bài đầu tiên

  Post bài đầu tiên bạn sẽ nhận được điểm này.