Các danh hiệu

 1. 1

  Bài đầu tiên

  Post bài đầu tiên bạn sẽ nhận được điểm này.

 2. 2

  Nhiều người thích bạn

  Bạn được nhiều người like

 3. 5

  Post bài tích cực

  Post 30 bài bạn sẽ nhận được điểm này

 4. 10

  Hãy tiếp tục phát huy

  Bạn cần post 100 bài để nhận điểm thưởng này

 5. 10

  Bài viết được ưu thích

  Bài viết của bạn được like 25 lần, bạn sẽ nhận điểm này.

 6. 15

  Bài viết đang hot

  Bài viết nhận 100 likes sẽ nhận được điểm này.

 7. 20

  Xuất sắc

  Post 1000 bài để nhận điểm này nhé.

 8. 20

  Bài viết xuất sắc

  Nhận 1000 likes sẽ được điểm này